WELCOME

aboutus

במקום סודי ברחבי הארץ, הוטמנה תיבה מסתורית, ששווה 1111 ש"ח... שחקנים רבים ינסו את מזלם במשחק כדי להיות הראשונים ששמים עליה את ידם!

ב1.1 בשעה 11:11 המשחק מתחיל! כל שחקן יקבל את ההרשאה לשלב 1 במשחק. כדי להגיע לתיבה השחקנים יצטרכו לעבור את כל השלבים המורכבים במשחק, לפתור חידות ולפצח צפנים. השלב האחרון יוביל אותם אל התיבה המסתורית, והשחקן הראשון שימצא אותה יזכה בפרס הגדול!